Ποιοι λόγοι οδηγούν ένα ζευγάρι σε θεραπεία ζεύγους;

October 14, 2017

Πολλοί είναι οι λόγοι που θα οδηγήσουν τελικά ένα ζευγάρι σε θεραπεία. Μπορεί να υφίστανται συχνοί και έντονοι τσακωµοί, να υπάρχει έλλειψη εγγύτητας µεταξύ των συντρόφων, απουσία ικανοποίησης του ενός από τον άλλον, προβλήµατα στην επικοινωνία ανάµεσά τους, σεξουαλικά προβλήµατα. Μπορεί, επίσης, να ζητήσουν θεραπεία για συµπτώµατα όπως το άγχος και η κατάθλιψη, ενώ το υποβόσκον πρόβληµα αφορά στη σχέση τους.

 

 

Κατά τον Beck τα πιο συνηθισµένα προβλήµατα ενός γάµου είναι τα ακόλουθα:

 

α. Η δύναµη του αρνητικού τρόπου σκέψης. Το πώς δηλαδή οι αρνητικές πεποιθήσεις είναι δυνατόν να επισκιάσουν τις θετικές πλευρές ενός γάµου.

β. Η µετάβαση από την εξιδανίκευση στην αποµυθοποίηση του συντρόφου

γ. Η σύγκρουση των διαφορετικών αντιλήψεων των δύο συντρόφων

δ. Η επιβολή αυστηρών προσδοκιών και κανόνων. Οι υποχρεώσεις και τα "πρέπει" που επιβάλλει ο ένας στον άλλον περιλαµβάνουν και µια µορφή τιµωρίας σε περίπτωση που ο σύντροφος δεν "συµµορφωθεί" εξολοκλήρου

ε. Η στασιµότητα στην επικοινωνία

στ. Οι συγκρούσεις σχετικά µε τη λήψη σηµαντικών αποφάσεων.

 

πηγή: Ι.Ε.Θ.Σ. (2002). Πακέτο σηµειώσεων 12, Κωνσταντίνος Ευθυµίου

Please reload

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Μία Όμορφη Αλλαγή!

February 28, 2018

1/6
Please reload

Πρόσφατες δημοσιεύσεις

July 20, 2019

Please reload

Αρχείο